ŠperkStret 2018

Zlato – Aura vzácnosti

Medzinárodná konferencia ŠperkStret 2018 s témou ZLATO – AURA VZÁCNOSTI predstaví príspevky osobností tematizujúcich zlato – najvzácnejší lesklý kov, symbol nemennosti, večnosti a dokonalosti, spolu s artefaktmi – šperkami z neho vyrobených. Príspevky spolu s výstavnými koncepciami predstavia nielen vybrané oblasti z dejín šperku a remesla, jeho súčasnú podobu, ale aj spoločensko-kultúrny kontext zlata v prizme viacerých humanitne a spoločensky orientovaných disciplín.

20.9.2018

18:00 – 22:00 /Galéria Medium/
OTVORENIE konferencie a vernisáž výstav Horror Aurum a Amber Road

21.9.2018

/Café Berlinka/
8:30 ranná káva
9:00 – 9:15 Mária Hriešik Nepšinská a Timotej Blažek: uvítanie hostí a predstavenie témy
9:15 – 9:50 Erika Hrašková: Výskyt zlatých predmetov v archeologických nálezoch na Slovensku
9:55 – 10:30 Ivana Šusterová: Od Franca Jozefa k Versace – šperky v živote Olašských Rómov
10:35 – 11:10 Petra Matějovičová: Zlato na spojnici historického a současného šperku
11:10 – 11:40 SNACK pauza
11:40 – 12:30 Olga Ivanovna Briuzgina: Imperátorské veľkonočné vajíčka z firmy Karla Faberge
12:35 – 13:10 Karla Frajerová: Problematika restaurování šperku ze zlaté slitiny
13:15 – 14:00 Dušan Buran: Zlatý stredovek

(prednášky sa uskutočnia v slovenskom, českom a tlmočenom ruskom jazyku)

16:00 /slávica/
vernisáž výstavy Zlaté české ručičky (Unosto)
17:00 /Art Design Project/
vernisáž výstavy Simona Kafková – Prsteni
18:00 /Galéria Cit/
vernisáž výstavy Nebe Ze/mě _Galéria Cit (Olga Chereshneva – Markéta Zemanová)

22.9.2018

11:30 /nádvorie VŠVU/
neskoré ŠPERKSTRET raňajky
13:00 – 20:00 /Tour de galeries/
Komentované prehliadky
13:00 /Galéria Medium/ Horror Aurum a Amber Road
14:00 /slávica/ Zlaté české ručičky (Unosto)
15:00 /Art Design Project/ Simona Kafková – Prsteni
16:00 /Galéria Cit/ Nebe Ze/mě (Olga Chereshneva a Markéta Zemanová)
17:00 /Galéria X/ Tribute to Plečnik – Space of Jewellery
18:00 /Galéria NOVA/
vernisáž výstavy 1+1 /Jana Machatová – Peter Machata/

14:00 – 17:00 /ArtBooksCoffee/
Workshop ZLATO + študentský šopík

lektori:

  • Olga Ivanovna Briuzgina /kurátorka kolekcie šperkov, Ruské múzeum dekoratívneho a úžitkového umenia, Moskva/
  • Dušan Buran /kurátor Zbierky gotického umenia a vedúci kurátor Zbierok starého umenia, Slovenská národná galéria, Bratislava/
  • Karla Frajerová /reštaurátorka kovov, Uměleckoprůmyslové museum, Praha/
  • Erika Hrašková /odborná garantka archeologických výskumov, Ithaka BB spol. s r.o. Banská Bystrica/
  • Petra Matějovičová /kurátorka zbierky drahých kovov a rôznych materiálov, Uměleckoprůmyslové museum, Praha/
  • Ivana Šusterová /etnologička so zameraním na rómsku kultúru, Ústav etnológie a sociálnej antropológie, Slovenská akadémia vied, Bratislava/

vstup na konferenciu a sprievodné podujatia je voľný

Tešíme sa na Vás!

mapa konferencie