Šperk Stret

Medzinárodná konferencia súčasného šperku ŠperkStret je organizovaná každé dva roky Združením šperkárov AURA a Vysokou školou výtvarných umení v Bratislave. ŠperkStret je aktívna platforma pre diskusie o súčasnom šperku medzi profesionálnymi umelcami-šperkármi, zberateľmi, teoretikmi umenia, kurátormi a širokým publikom. Konferencia sa vždy venuje konkrétnej téme a prednášajúci sú vyberaní tak, aby danú tému glosovali z najrôznejších uhlov pohľadu, (výtvarníci, galeristi, kurátori, zberatelia) a tak vytvorili čo najdemokratickejší obraz danej problematiky.