ŠperkStret 2018

Zlato – Aura vzácnosti Medzinárodná konferencia ŠperkStret 2018 s témou ZLATO – AURA VZÁCNOSTI predstaví príspevky osobností tematizujúcich zlato – najvzácnejší lesklý kov, symbol nemennosti, večnosti a dokonalosti, spolu s artefaktmi – šperkami z neho vyrobených. Príspevky spolu s výstavnými koncepciami predstavia nielen vybrané oblasti z dejín šperku a remesla, jeho súčasnú podobu, ale aj spoločensko-kultúrny kontext zlata v prizme viacerých humanitne a spoločensky orientovaných disciplín. 20.9.2018 18:00 – 22:00 /Galéria Medium/ OTVORENIE konferencie a vernisáž výstav Horror Aurum a Amber Road 21.9.2018 /Café Berlinka/ 8:30 ranná káva 9:00 – 9:15 Mária Hriešik Nepšinská a Timotej Blažek: uvítanie hostí a predstavenie...

Sprievodný program

Horror Aurum / Amber Road 20. 9. — 30. 9. 2018 vernisáž 20.9. 2018 o 18:00 komentovaná prehliadka 22.9. 2018 o 13.00 Galéria Medium Hviezdoslavovo nám. 18, Bratislava 1+1 / Jana Machatová – Peter Machata 22. 9. — 4. 11. 2018 vernisáž 22.9. 2018 o 18:00 Galéria NOVA Baštová 2, Bratislava Tribute to Plečnik – Space of jewellery 12. 9. — 8. 10. 2018 vernisáž 12.9. 2018 o 18:00 komentovaná prehliadka 22.9. 2018 o 17:00 Galéria X Zámočnícka 5, Bratislava Nebe Ze/mě /Olga Chereshneva a Markéta Zemanová/ 21. — 23. 9. 2018 vernisáž 21.9. 2018 o 18:00 komentovaná prehliadka 22.9....

Prednášky

Olga Ivanovna Briuzgina (*1957) Olga Ivanovna Briuzgina pracuje v Ruskom múzeu dekoratívneho, úžitkového a ľudového umenia v Moskve, kde pôsobí ako kurátorka zbierky šperkárskeho umenia 17. – 20. storočia v Rusku, zbierky ľudového umenia a umeleckých remesiel. Je autorkou mnohých publikácií, katalógov a článkov o dejinách šperkárskeho umenia v Rusku a tiež autorkou televíznych a výstavných projektov. Venuje sa prednáškovej činnosti a poskytuje odborné exkurzie špecializovaných vzdelávacích programov múzea. Pôsobí ako expertka na Ministerstve kultúry Ruskej federácie a je členkou medzinárodnej expertnej organizácie NOEXI (Národnáorganizácia expertov v oblasti umenia). Imperátorské veľkonočné vajíčka z firmy Karla Faberge Šperkárska firma Karla Faberge...

Online konferencia

Online konferencia ŠperkStret 2018 s názvom Aura vzácnosti je po prvýkrát aktivitou prebiehajúcou paralelne s konferenciou, ktorú každé dva roky usporadúva Združenie šperkárov AURA spolu s ateliérom s+m+l _XL Kov a šperk na Katedre úžitkového umenia VŠVU v Bratislave. Cieľom online konferencie je nadviazať medziodborový dialóg. Pohľad na zlato ako na materiál, najvzácnejší lesklý kov, symbol nemennosti, večnosti a dokonalosti, ponúka také spôsoby analýzy sociokultúrnych kontextov, ktoré cez prizmu viacerých humanitne a spoločensky orientovaných disciplín vedú k bazálnym procesom ľudského vnímania a myslenia. Zlato je atraktívne tak ako pre ľudí, ktorí z neho vytvárajú rôzne artefakty, ako aj tých, ktorí o ňom rozmýšľajú, interpretujú...