2015Špeciálne vydanie medzinárodnej konferencie súčasného šperku v Bratislave, Šperk Stret 2015 CZ/SK edícia (25. september 2015, Café Berlinka, SNG, Bratislava) bolo stretnutím profesionálnych výtvarníkov a odborníkov nielen z oblasti súčasného výtvarného šperku a dizajnu mapoval tému českého a slovenského súčasného autorského šperku. Cieľom konferencie bolo podnietiť interdisciplinárny výskum a otvoriť fórum pre dialóg a diskusiu o tejto výtvarnej resp. dizajnérskej disciplíne. V dvoch prednáškových blokoch sa predstavilo sedem lektorov. Teoretička a kurátorka Tereza Vernerová Volná (CZ) prehodnocovala v historickom vývoj disciplíny šperku transformáciu jeho funkcií, ktoré sú súčasnou generáciou autorov opätovne prehodnocované. Karla Olšáková (CZ) predstavila svoju tvorbu zameranú predovšetkým na prácu s drevom aj výsledky tvorivej spolupráce dua Dechberoucí, Andrea Ďurianová (SK) okrem šperkárskej tvorby hovorila aj o svojej vášni – výstavníctve, Elvíra Golomboši (SK) odhalila kráľovstvo svojej fantázie a imaginárnych svetov aj prostriedky tvorby – kreslenie, performancia, práca s kovom a brúsenie kameňov. Dizajnér Zdeněk Vacek z pražského štúdia Zorya (CZ) priblížil dlhú cestu, ktorá ich spolu s partnerom Danielom Poštom nasmerovala k založeniu prosperujúcej šperkárskej firmy Zorya. Teoretička a kurátorka Mária Hriešik Nepšinská (SK) predstavila mladú generáciu slovenského šperku a jej alternatívny pohľad na význam šperku ako objektu, jeho reprezentáciu v kontexte umenia. Príspevok pedagóga Timoteja Blažeka (SK) sa zameriaval na hranice významu šperku, keďže podľa neho šperk – objekt funguje ako premenlivý socio-kultúrny znak v určitom čase a priestore. Konferencia Šperk Stret priniesla možnosť skonfrontovať rôzne názory na smerovanie slovenského a českého šperku, ale aj na to ako túto relatívne mladú disciplínu reflektuje odborné publikum, či to ako je šperk vnímaný širokou verejnosťou. Špeciálne vydanie konferencie prinieslo aj niekoľko noviniek, zmenu formátu prednášok a miesto konania v reprezentatívnych priestoroch SNG Bratislave. Mladý tím organizátorov preto verí, že budúci rok osloví širšie laické i profesionálne publikum, ktoré sa už teraz môže tešiť na tému venovanú zberateľstvu.

Sprievodné výstavy: experimentálna výstava študentov ateliéru s+m+l_XL Kov a šperk ako výsledok workshopu s Andreou Ďurianovou na rovnomennú tému (Café Berlinka, SNG), prehliadka šperkov z 21. medzinárodného sympózia umeleckého šperku v Kremnici 2015 v priestoroch Imperia Design. Projekt Okruhy / Situácie v kruhu (Dana Tomečková, študentka ateliéru s+m+l_XL Kov a šperk na VŠVU) A4 – Priestor súčasnej kultúry.

Konferencia Šperk Stret sa za niekoľko rokov svojej existencie stala rešpektovanou platformou, ktorá je dôležitou súčasťou medzinárodného fóra súčasného šperku medzi profesionálmi i laikmi. V stredoeurópskom priestore je jednou z mála udalostí takéhoto rozsahu. Veríme, že vďaka entuziazmu realizačného tímu a podpore partnerov sa bude vízia a odkaz Šperk Stretu napĺňať aj v budúcich rokoch.