2014


Šperk Stret 2014 sa stal súčasťou osláv 65. jubilea Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Prednáškový cyklus na tému “Skupiny verzus individuality” predstavil rôznorodé pohľady na individuálne koncepty a kolaboratívne projekty. Počas dvoch dní prednášok sa predstavili viacerí renomovaní lektori: svetová teoretička šperku Liesbeth den Besten (NL), šperkár a pedagóg Christoph Zellweger (CH), teoretička Petra Matějovičová (CZ) z Múzea Umeleckého priemyslu v Prahe, šperkári Timothy Veske-McMahon (USA) a Kristýna Španihelová (CZ), autorka pôsobiaca v Bratislave. Kooperatívny prístup vnímania média šperku predstavili zástupcovia tvorivých zoskupení: projekt ALLA zo Švédska, skupina Dialogue Collective z Londýna a lokálny tím Die Slowakische Schmuckmannschaft. Svoje projekty naživo predstavili tieto medzinárodne zložené skupiny, ktoré sa zaoberajú kolaboratívnou formou prezentácie, so sociálnymi, politickými ako aj autorskými témami aj v Galérii Medium pod názvom Falling cabinet.

Sprievodné podujatia – vernisáže výstav autorského šperku: Hidden powers/Mája Steffanová a Hana Polívková/ v Galérii Cit, Jana Machatová – Peter Machata v K Gallery, skupina nemeckých šperkárov JAC-JAC v Galérii X, Good Parts (Timothy Veske-McMahon) vo Flatgallery, Kata Kissoczy – Kissochy v Galérii Čin Čin.