2006


O dva roky neskôr sa podujatie zopakovalo. Prednášali na ňom Theo Smeets, profesor partnerskej školy v nemeckom Idar-Obersteine, sochár a šperkár Peter Skubic z Rakúska, renomovaná slovenská teoretička Ágnes Schramm, český šperkár pôsobiaci v Rakúsku Petr Dvořák, Jiří Urban – český výtvarník, dizajnér a spolumajiteľ firmy zameranej na produkciu šperkov z českých granátov, a absolventka bratislavského ateliéru s+m+l_XL Kov a šperk Jana Machatová. Súčasťou konferencie bola spoločná výstava študentov nemeckej Fachhochschule Edelstein und Schmuckdesign Trier a ateliéru s+m+l_XL Kov a šperk na VŠVU v Bratislave, ktorá sa pod príznačným názvom Ex Change uskutočnila v Galérii Medium. Expozícia reflektovala práce mladých nemeckých a slovenských autorov vytvorených počas výmenných stáží v partnerských ateliéroch.