ŠperkStret


ŠperkStret je aktívna platforma pre diskusie o súčasnom šperku a vedenie medziodborového dialógu s inými humanitnými odbormi a širokým publikom.


Konferencia sa venuje vždy konkrétnej téme a prednášajúci sú vyberaní tak, aby danú problematiku interpretovali z rôznych uhlov pohľadu (profesionálni výtvarníci, galeristi, kurátori, teoretici, zberatelia) a tak vytvorili komplexný obraz diskutovanej témy. Medzinárodnú konferenciu dopĺňa sprievodný program výstav a kreatívny workshop.


Desiaty ročník ŠperkStret 2020, s témou Politika tela a šperk (Body Politics and Jewellery), je venovaný reflexii súčasného šperku v kontexte sociálneho, spoločenského a politického diania, udržateľnosti a environmentálnym otázkam vplývajúcim na proces tvorby.


ŠperkStret – medzinárodná konferencia súčasného šperku je bienálne podujatie organizované Združením šperkárov AURA a angažovanými súčasnými šperkármi.


201820162015