Nezaradené Archives - ŠperkStret 2020


20. septembra 2018by david

[:sk] Horror Aurum / Amber Road 20. 9. — 30. 9. 2018 vernisáž 20.9. 2018 o 18:00 komentovaná prehliadka 22.9. 2018 o 13.00 Galéria Medium Hviezdoslavovo nám. 18, Bratislava 1+1 / Jana Machatová – Peter Machata 22. 9. — 4. 11. 2018 vernisáž 22.9. 2018 o 18:00 Galéria NOVA Baštová 2, Bratislava Tribute to Plečnik […]20. septembra 2018by david

[:sk] Olga Ivanovna Briuzgina (*1957) Olga Ivanovna Briuzgina pracuje v Ruskom múzeu dekoratívneho, úžitkového a ľudového umenia v Moskve, kde pôsobí ako kurátorka zbierky šperkárskeho umenia 17. – 20. storočia v Rusku, zbierky ľudového umenia a umeleckých remesiel. Je autorkou mnohých publikácií, katalógov a článkov o dejinách šperkárskeho umenia v Rusku a tiež autorkou televíznych […]28. augusta 2018by maya

[:sk]Online konferencia ŠperkStret 2018 s názvom Aura vzácnosti je po prvýkrát aktivitou prebiehajúcou paralelne s konferenciou, ktorú každé dva roky usporadúva Združenie šperkárov AURA spolu s ateliérom s+m+l _XL Kov a šperk na Katedre úžitkového umenia VŠVU v Bratislave. Cieľom online konferencie je nadviazať medziodborový dialóg. Pohľad na zlato ako na materiál, najvzácnejší lesklý kov, symbol […]16. augusta 2018by maya

[:sk] Zlato – Aura vzácnosti Medzinárodná konferencia ŠperkStret 2018 s témou ZLATO – AURA VZÁCNOSTI predstaví príspevky osobností tematizujúcich zlato – najvzácnejší lesklý kov, symbol nemennosti, večnosti a dokonalosti, spolu s artefaktmi – šperkami z neho vyrobených. Príspevky spolu s výstavnými koncepciami predstavia nielen vybrané oblasti z dejín šperku a remesla, jeho súčasnú podobu, ale aj […]