Online konferencia

Online konferencia ŠperkStret 2018 s názvom Aura vzácnosti je po prvýkrát aktivitou prebiehajúcou paralelne s konferenciou, ktorú každé dva roky usporadúva Združenie šperkárov AURA spolu s ateliérom s+m+l _XL Kov a šperk na Katedre úžitkového umenia VŠVU v Bratislave. Cieľom online konferencie je nadviazať medziodborový dialóg. Pohľad na zlato ako na materiál, najvzácnejší lesklý kov, symbol nemennosti, večnosti a dokonalosti, ponúka také spôsoby analýzy sociokultúrnych kontextov, ktoré cez prizmu viacerých humanitne a spoločensky orientovaných disciplín vedú k bazálnym procesom ľudského vnímania a myslenia. Zlato je atraktívne tak ako pre ľudí, ktorí z neho vytvárajú rôzne artefakty, ako aj tých, ktorí o ňom rozmýšľajú, interpretujú...

ŠperkStret 2018

Zlato – Aura vzácnosti Medzinárodná konferencia ŠperkStret 2018 s témou ZLATO – AURA VZÁCNOSTI predstaví príspevky osobností tematizujúcich zlato – najvzácnejší lesklý kov, symbol nemennosti, večnosti a dokonalosti, spolu s artefaktmi – šperkami z neho vyrobených. Príspevky spolu s výstavnými koncepciami predstavia nielen vybrané oblasti z dejín šperku a remesla, jeho súčasnú podobu, ale aj spoločensko-kultúrny kontext zlata v prizme viacerých humanitne a spoločensky orientovaných disciplín. 20.9.2018 18:00 – 22:00 /Galéria Medium/ OTVORENIE konferencie a vernisáž výstav Horror Aurum a Amber Road 21.9.2018 /Café Berlinka/ 8:30 ranná káva 9:00 – 9:15 Mária Hriešik Nepšinská a Timotej Blažek: uvítanie hostí a predstavenie...