Online konferencia

Online konferencia ŠperkStret 2018 s názvom Aura vzácnosti je po prvýkrát aktivitou prebiehajúcou paralelne s konferenciou, ktorú každé dva roky usporadúva Združenie šperkárov AURA spolu s ateliérom s+m+l _XL Kov a šperk na Katedre úžitkového umenia VŠVU v Bratislave. Cieľom online konferencie je nadviazať medziodborový dialóg.
Pohľad na zlato ako na materiál, najvzácnejší lesklý kov, symbol nemennosti, večnosti a dokonalosti, ponúka také spôsoby analýzy sociokultúrnych kontextov, ktoré cez prizmu viacerých humanitne a spoločensky orientovaných disciplín vedú k bazálnym procesom ľudského vnímania a myslenia. Zlato je atraktívne tak ako pre ľudí, ktorí z neho vytvárajú rôzne artefakty, ako aj tých, ktorí o ňom rozmýšľajú, interpretujú ho a hodnotia. Zlato sprevádza celé dejiny ľudskej kultúry – hmotnej aj nehmotnej, nastoľuje spoločnosti zrkadlo – hodnotám, zmyslu života. Žiari okolo neho aura vzácnosti – neviditeľná vrstva, ktorá ho obklopuje; vnímame ju, a to do takej miery, do akej sme v určitom okamžiku schopní.

Tematické okruhy online konferencie:

Zlato v hmotnej a nehmotnej kultúre:

* Zbierky, poklady, zlaté artefakty, tradície, báje, rituály, význam, hodnota

* Zlato v súčasnom umení a dizajne

* Zlato ako symbol, metafora

* Fascinácia človeka zlatom – zbieranie, túžba vlastniť, fetiš

* Zlato v prizme humanitných a spoločenských disciplín

 

Online konferencia v dátumoch:

  • Prihláška: 23.9.2018
  • Zasielanie príspevkov: 24.9. – 31.10.2018
  • Zverejnenie príspevkov: 31.10.2018
kontakt: online.sperkstret@gmail.com

 

na stiahnutie

Online konferencia 2018_prihlaska

Pokyny pre autorov prispevkov